Ons aanbod

Aanbod

 

‘Op de vraag naar de zin van het leven, antwoordt ieder met zijn eigen levensloop’ – Gyorgy Konrad

  • Executive coaching: jezelf leren inzetten als instrument

Het doel van executive coaching is om jou als ervaren professional, manager of directielid te helpen om jouw leiderschap op authentieke wijze invulling te geven. Vaak kunnen we onder druk zo afdrijven van onze eigenheid en vergeten waar we het voor doen, wat onze ‘taak’ hier is. We laten vaak onbewust ons handelen bepalen door de overlevingsmechanismen die we als kind hebben aangeleerd om overeind te blijven, ertoe te doen. Het thema waaraan je blijft haken is verbonden met je aard, geschiedenis en je individuele pad. Soms raak je zo gevangen in een thema dat je er niet meer uitkomt en het je bewegingsvrijheid beperkt. Alsof je op een rotonde steeds hetzelfde vertrouwde rondje rijdt. Signalen als stress, fysieke klachten, verminderde energie, afnemende productiviteit en terugkerende irritaties wijzen je erop dat het anders moet. Maar hoe?

In de coaching gaan we in op de invloed van jouw geschiedenis op je leiderschap vandaag de dag. Op hoe de plek die je innam in je gezin van herkomst bepalend is voor de plek die je inneemt in je organisatie, je huidige gezin en de relaties die je aangaat. Je leert hoe de polariteiten in jouw leiderschap ooit zijn ontstaan en hoe ze zich nu manifesteren in het contact met anderen. In de coaching verkennen we jouw polariteiten: de polen die vol in het licht staan en de kanten die tot nu toe nog in de schaduw bleven. Bewustwording hiervan maakt ruimte voor groei en verandering. Als het lukt om het als een uitdaging te beschouwen de jou onbekende polen te verkennen en te integreren, worden zulke blokkades juist bronnen om uit te putten. Zo maak je je potentieel verder vrij en kun je je eigen verhaal gebruiken om leermeester en inspiratiebron te zijn voor anderen, in iedere context van je leven. 

In de coaching werken we vanuit de ontmoeting en dat wat we daarin tegenkomen, omdat de ander altijd een spiegel is voor je eigen leiderschap. Zo laten ook wij onszelf raken in de ontmoeting en hebben we geleerd te onderscheiden wat in dat geraakt zijn van onszelf is en van de ander. Dat maakt ons puur en zuiver in het contact.  Je bent van harte welkom, met alles erop en eraan!

‘Dan roepen mensen, jij, jij, jij,
woon hier bij ons, woon hier bij mij
de wereld wordt een huis voor jou
en liefde maakt een mens van jou’ 
– Huub Oosterhuis

  • Workshop ‘A taste of Leadership

Wil jij als senior professional, manager of directielid jezelf leren inzetten als instrument voor duurzame groei en verandering? Vraag je je af wat jouw bijdrage is aan het grotere geheel? Heb je het gevoel dat je keihard werkt maar dat de resultaten jouw inspanningen niet reflecteren? En wil je daar eens vanuit een ander perspectief naar kijken? Dan is de workshop ‘A taste of Leadership’ iets voor jou.

Tijdens deze ééndaagse workshop krijg je zicht op de invloed van je geschiedenis op jouw leiderschap vandaag de dag. Je leert over de polariteiten in jouw leiderschap, waar deze ooit zijn ontstaan en hoe deze zich nu manifesteren in het contact met anderen. Je gaat zien waarom je doet wat je doet en kunt door dat bewustzijn groeiend effectief worden in je dagelijkse handelen.

  • Leiderschapsprogramma’s 

Maatwerkprogramma’s die tot stand komen in co-creatie met de organisatie, gericht op authentiek, verbindend leiderschap. Voor organisaties die ervaren dat de huidige tijd iets anders vraagt van leiderschap. Wat vandaag speelt is meer niet op te lossen met het rationele weten alleen, of met steeds harder rennen om te proberen aan de snel veranderende behoeften in de markt te voldoen. Er is tijd en verstilling nodig om te kunnen zien wat er aan de hand is en om een innerlijk antwoord te vinden op wat het juiste is om te doen. Daarom helpen wij bij de ontwikkeling van programma’s waardoor je even stopt met het rennen, om je bewust te worden van jezelf als leider en van je geschiedenis, die van grote invloed is op jouw leiderschap en manifestaties in het nu. Dat bewustzijn maakt ruimte voor groeiende effectiviteit. Je leert om vanuit jouw innerlijk weten te leiden en richting te geven aan werk en leven en zo jezelf in te zetten als instrument voor duurzame verandering. In verbinding met jezelf en met anderen. Dit geeft rust in plaats van onrust en helpt om focus te houden op het gewenste resultaat.

Intake

Voorafgaand aan ieder ontwikkelprogramma vinden intakegesprekken plaats met alle betrokkenen. Of het nu individuele coaching betreft of een organisatiebreed leiderschapsprogramma. Tijdens het intakegesprek verkennen we samen de behoefte en doelstellingen, die vervolgens worden vertaald naar een programma op maat.