Over BOOOST

We kunnen onszelf niet níet in de ontmoeting brengen

Je professioneel leiderschap is onlosmakelijk verbonden met je persoonlijke verhaal. Door bewust te worden van je eigen verhaal en dit te leren aankijken kun je jezelf inzetten als instrument en kan de energie in de ontmoeting vrijer stromen.

De wereld om ons heen transformeert gigantisch snel. Onze sterke actiegedrevenheid, de druk om resultaat te behalen en te blijven rennen wordt alleen maar aangewakkerd in deze dynamiek. Dit weerhoudt ons ervan om bewust stil te staan bij onszelf. Reflectie roept vaak eerst onrust op, dus snel weer een tandje erbij. De valkuil is dat je jezelf voorbij loopt en keihard werkt terwijl de resultaten je inspanningen niet reflecteren.

Duurzame organisatieverandering begint altijd bij persoonlijk leiderschap. BOOOST staat voor ontwikkelen van leiderschap van binnenuit: authentiek leiderschap. Want als jij het beste uit jezelf haalt, dan raakt en inspireert dat de wereld om je heen. Deze tijd vraagt ook iets anders van leiderschap. Wil je extern winnen moet je intern beginnen; Er is reflectie en verstilling nodig om te zien wat er aan de hand is en weer vooruit te kunnen. 

Ik help organisaties bij het ontwikkelen en uitvoeren van verdiepende leiderschapsprogramma’s en/of executive coaching, gericht op authentiek, verbindend leiderschap en aansluitend bij de strategische ambities. Programma’s waardoor je even stopt met het rennen dat afleidt van bewustzijn.

Stilstaan is nodig om je bewust te worden van jezelf als leider, van oude patronen die vaak onbewust je handelen in het hier en nu nog bepalen. Die bewustwording maakt ruimte voor het vrijmaken van je potentieel en groeiende effectiviteit in je dagelijks handelen. Je boort je innerlijk kompas aan waar het antwoord besloten ligt op wat het juiste is om te doen en leert om vanuit die bron richting te geven aan werk en leven. Dit geeft rust in plaats van onrust en helpt om focus te houden op het gewenste resultaat.

Leiderschapsprogramma’s zijn alleen succesvol als deze in co-creatie tot stand komen. ‘Resultaat door verbinding’ is dan ook één van mijn belangrijke drijfveren. Dit geeft  vertrouwen, zet aan tot creativiteit, ondernemerschap en verrassende prestaties.

Centraal in mijn werk staat de ontmoeting en de dialoog. Ik geloof niet in een standaard oplossing en zeker niet in het enkel aanleren van vaardigheden. Dat beklijft niet. Duurzame verandering komt écht van binnenuit. Dat heb ik zelf mogen ervaren. Wil je een volgende en verdiepende stap maken in jouw persoonlijke proces? Dan ben je van harte welkom.

BOOOST Human Talent is aangesloten bij NOBCO/EMCC en geregistreerd bij het CRKBO.