Ons leven is de manifestatie van onze gedachten

Posted in Blog

Ons leven is de manifestatie van onze gedachten

Een positieve levenshouding maakt niet alleen ons leven leuker, het helpt ons zelfs langer te leven. Om positief in het leven te staan is het belangrijk om te beseffen dat goed en kwaad niets meer zijn dan afspraken met jezelf en de mensen om je heen. Niets is van zichzelf goed en niets is van zichzelf slecht. Dingen ZIJN en meer niet. Je kunt talloze voorbeelden aanhalen van zaken waarvan je overtuigd bent dat ze absoluut slecht zijn, zoals de recente terreuraanslagen in Parijs. De krant staat er vol van. Één van de eerste geluiden na de aanslag op Charlie Hebdo was dat het nu echt oorlog is. En dat wie daar anders over denkt hopeloos naïef is en misschien zelfs niet te vertrouwen. Premier Rutte pleit voor verhoogde waakzaamheid en heeft het over een aanzienlijke kans op aanslagen. Als we ons laten bepalen en meevoeren door ophitsende berichten in de media creëren we een samenleving geregeerd door angst en tegenstellingen.

Bert Wagendorp omschreef het afgelopen week treffend in de Volkskrant: “Er is op de slachting in de Rue Nicolas-Appert maar één reactie mogelijk: die van de rede. Die van de pen, het woord, de dialoog. We moeten wegblijven van de hysterie, het wantrouwen en de grove generalisatie. Van de haat en de wraak”.

Jij bepaalt zelf hoe je over iets denkt. Gedachten overkomen je niet, je creëert ze. Negatieve gedachten ontstaan in je hoofd omdat je ze toelaat. Geef een negatieve gedachte de ruimte en voor je het weet vormt het zich tot een enorm doemscenario en raak je overtuigd van zijn waarheid. Je gaat erin geloven en ernaar handelen. En alles wat je aandacht geeft krijgt energie, of dat nou negatieve of positieve gedachten zijn. Negatieve gedachten geven een gevoel van verslagenheid. Het leven verliest haar glans en wordt gevoed door angst voor allerlei nare dingen die je ook aantrekt omdat je aandacht erop gericht is. Je voelt je gespannen en na verloop van tijd zelfs minder gezond. Positief denken is de weg naar liefde en eenheid. Positieve gedachten zetten je aan tot creatie, delen en het zien van mogelijkheden.

Eén van de kenmerken van ons onbewuste is dat het geen ontkenning kan vasthouden. Zo heeft de uitspraak “dit moet ik niet vergeten” een andere impact op ons dan de uitspraak “dit moet ik onthouden”. Je kunt pas ergens niet aan denken als je er eerst wel aan gedacht hebt. Nu we dit weten kunnen we onszelf en anderen positief geformuleerde boodschappen geven door ons richten op datgene wat we wél willen in plaats van wat we niet willen.

Kortom. Wij kunnen zelf besluiten om negatieve gedachten om te zetten in positieve. We kunnen bewust kiezen voor een hoopvolle, liefdevolle blik op de wereld en ons leven. Daarmee dragen we bij aan het levensgeluk van onszelf en anderen. Al is het maar een heel klein beetje.